Tuesday, July 13, 2010

Үүтгэл

-Чи бичсэн юмнуудаа хадгалж байгаа юу?
-Үгүй, үгүй.
-Яаж байгаа юм? Энэ чинь хүүхдүүдээ хаяж байгаатай адилхан шд. Надаас аваарай. Тэгээд хадгалж бай. За юу?
-Заа.
Ингэж л эхэлсэн юм даа

No comments:

Post a Comment